Davor

MacBook Air 15″ M2 8/10/16/2

8-core CPU10-core GPU16 GB unified memory2 TB SSDsrebrna, zvjezdana, svemirski siva i ponoćno plava bojahrvatska ili engleska tipkovnica

MacBook Air 15″ M2 8/10/24/1

8-core CPU10-core GPU24 GB unified memory1 TB SSDsrebrna, zvjezdana, svemirski siva i ponoćno plava bojahrvatska ili engleska tipkovnica

MacBook Air 15″ M2 8/10/24/512

8-core CPU10-core GPU24 GB unified memory512 GB SSDsrebrna, zvjezdana, svemirski siva i ponoćno plava bojahrvatska ili engleska tipkovnica

MacBook Air 15″ M2 8/10/24/2

8-core CPU10-core GPU24 GB unified memory2 TB SSDsrebrna, zvjezdana, svemirski siva i ponoćno plava bojahrvatska ili engleska tipkovnica