MacBook Air M2 8/10/24/2
  • 8-core CPU
  • 10-core GPU
  • 24 GB unified memory
  • 2 TB SSD
  • srebrna, zvjezdana, svemirski siva i ponoćno plava boja
  • hrvatska ili engleska tipkovnica
2.449 € + PDV (25%)